Jaka jest różnica między viel i viele?

“Viel” i “viele” to niemieckie słowa o podobnym znaczeniu, ale różnią się gramatycznie. “Viel” jest przysłówkiem, które oznacza “wiele” lub “dużo”. Używane jest, gdy mamy do czynienia z niepoliczalnymi rzeczownikami, czyli takimi, które nie mają liczby mnogiej. Rzeczowniki niepoliczalne oznaczają w języku niemieckim często różne rzeczy abstrakcyjne, napoje, materiały lub …

einräumen/ausräumen/aufräumen

einräumen  (räumte ein, hat eingeräumt) układać, umieszczać, ustawiać, meblować, przyznawać, udzielać den Vorrang / Kredit / Nutzungsrechte einräumen – przyznawać pierwszeństwo / kredyt / prawo użytkowania jemandem Rechte einräumen – przyznawać komuś prawa Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war. – Musiał przyznać, że przybył znacznie za …

all, alle, alles, ganz

all – (przymiotnik) wszelki, wszystko, cały vor allem – przede wszystkim auf alle Fälle – na wszelki wypadek alle vier Minuten – co cztery minuty Aller Anfang ist schwer. – Najtrudniejszy jest początek./Każdy początek jest trudny. alle – (zaimek) wszyscy, wszystkie alle Kollegen/Kolleginnen – wszyscy koledzy/wszystkie koleżanki alle, die… – …

halb vs. die Hälfte

halb – pół, połowa, na pół halb leer/voll – w połowie pusty/w połowie pełny, napełniony do połowy ein Halber Meter – pół metra zum halben Preis – za połowę ceny eine halbe Stunde – pół godziny Wir treffen uns auf halbem Wege. – Spotkamy sie w połowie drogi. Es ist …

zuerst czy erst

zuerst – naprzód, najpierw, na początku, po raz pierwszy Ich muss zuerst einmal etwas essen. – Najpierw muszę coś zjeść. Was wollen wir zuerst machen? – Co chcemy najpierw zrobić? Zuerst fand sie ihn ganz sympathisch. – Na początku wydał jej się całkiem sympatyczny. Ich war zuerst da. – Byłem …

meistens vs. am meisten

meistens – przeważnie/na ogół Ich gehe gern aus, aber meistens bleibe ich zu Hause. – Chętnie wychodzę, ale zazwyczaj zostaję w domu. Er kommt meistens zu spät. – On przeważnie się spóźnia. am meisten – najwiecej/najbardziej Das rote Kleid gefällt mir am meistens. – Czerwona sukienka podoba mi się najbardziej. am …

Einwohner vs. Bewohner

der Einwohner (PL die Einwohner) – mieszkaniec (miasta, kraju) Person, die in einem Ort, einer Region, einem Land o. Ä. einen angemeldeten Wohnsitz hat tausend Einwohner zählen – liczyć tysiąc mieszkańców die Einwohner von Berlin/Deutschland – mieszkańcy Berlina/Niemiec der Bewohner (PL die Bewohner) – mieszkaniec jmd., der etw. bewohnt die Bewohner …

schwer vs. schwierig

schwer – ciężki, trudny Der Koffer ist schwer. – Walizka jest ciężka. Die Aufgabe ist schwer. – Zadanie jest ciężkie/trudne. Wie schwer ist das? – Ile to waży? Sie hat schwere Bedenken. – Ona ma poważne wątpliwości. schwierig – trudny Das ist eine schwierige Aufgabe. – To jest trudne zadanie. …