Jak jest “zwolnienie lekarskie” po niemiecku?

Najbardziej formalna forma nazwania zwolnienia lekarskiego po niemiecku to: die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Brzmi strasznie! Ale spróbujmy to rozczłonkować: die Arbeit – praca die Unfähigkeit – niezdolność die Bescheinigung -–zaświadczenie Jak wiadomo – tak złożone wyrazy tłumaczy się od końca, dlatego powstaje nam: zaświadczenie o niezdolności do pracy Na szczęście, nie jest …

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka dwujęzycznego w wieku 0-3 lata?

Przede wszystkim należy wiedzieć o tym, że mowa do około drugiego roku życia rozwija się tak samou dziecka jedno- i dwu-języcznego. Po tym czasie następuje większy przyrost słownictwa w języku, na które dziecko jest eksponowane dłużej w ciągu dnia. 1. Dobierz smoczek indywidualnie do potrzeb dziecka, a później zrezygnuj że …

Unijny akt urodzenia

Kiedy Twój maluszek pojawi się na świecie będziecie musieli złożyć dokumenty o akt urodzenia. Otrzymacie podstawowy pakiet dokumentów w języku niemieckim ale nie zapomnij poprosić o “Unijny Akt urodzenia” dla dziecka. Jest on dodatkowo płatny od 21€- 28€. Będzie on wam potrzebny aby umiejscowić go w księgach stanu cywilnego lub …

vor Ort czy Vorort?

vor Ort – na miejscu Gibt es einen Parkplatz vor Ort? – Czy jest jakieś miejsce parkingowe na miejscu? der Vorort – przedmieście Er wohnt in einem Vorort von Hamburg. – On mieszka na przedmieściu Hamburga.  Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

soweit czy so weit?

soweit – to spójnik, który oznacza „o ile” i wprowadza zdanie podrzędne: Sie ist gesund, soweit mir bekannt ist. – Ona jest zdrowa, o ile mi wiadomo.  Soweit ich weiß, wohnt er jetzt in Krakau. – O ile wiem, on mieszka teraz w Berlinie.  so weit pojawia się w takich …

fühlen czy füllen?

sich fühlen – czuć się Ich fühle mich gut. – Czuję się dobrze.  füllen – napełniać, nadziewać Kannst du bitte die Flasche bis zum Rand füllen? – Możesz napełnić tą butelkę po brzegi? Więcej przeczytasz tutaj: Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Paszport dla dziecka

Jak najszybciej po urodzeniu dziecka i uzyskaniu niemieckiego aktu urodzenia należy dokonać transkrypcji niemieckiego aktu (umiejscowienia go w polskich księgach stanu cywilnego). Można tego dokonać za pośrednictwem Działu Prawnego Konsulatu albo bezpośrednio w Polsce w Urzędzie Stanu Cywilnego ( np. wysyłając do mamy, siostry czy teściowej).Opłata konsularna wynosi 50 EUR …

sparen vs. sperren

sparen (sparte, hat gespart)  – oszczędzać Ich spare jeden Monat 100 Euro. – Oszczędzam w każdym miesiącu 100 Euro. Spar dir deine Ratschläge! – Oszczędź sobie tych rad! Wir sparen für/auf ein Haus. – Zbieramy na dom. sperren (sperrte, hat gesperrt) – blokować, zamykać für Lastwagen gesperrt – Zamknięty dla …