Co znaczy czasownik „werden” i w jakich sytuacjach się go używa?

WERDEN (stawać się, zostawać) wurde – ist geworden Czas teraźniejszy – stawać/robić się, zostać Es wird dunkel. – Robi się ciemno. Renate wird Lehrerin. – Renate będzie/zostanie nauczycielką. UWAGA! W tych przykładach nie może pojawić się “machen”, mimo że tłumaczymy na “robi się”. Czas przyszły -> Futur I – werden …

Czym różnią się trzy czasowniki: bitten, beten, bieten?

Brzmi strasznie, ale te słowa znaczą kompletnie coś innego 😊 mam nadzieję, że podane przykłady pozwolą Wam łatwiej zapamiętać różnicę: bitten (bat – hat gebeten) – prosić Ich bitte dich um die Hilfe.– Proszę Cię o pomoc. beten (betete – hat gebetet) – modlić się Ich bete zu Gott.– Modlę …

Czasowniki potrzebne w kuchni – po niemiecku

słowo tłumaczenie Imperfekt Perfekt przyrządzić zubereiten bereitete zu hat zubereitet oczyścić putzen putzte hat geputzt opłukać   spülen abwaschen spülte wusch ab hat gespült hat abgewaschen odcedzić abtropfen tropfte ab ist/hat abgetropft kroić schneiden schnitt hat geschnitten drobno pokroić kleinschneiden schnitt klein hat kleingeschnitten pokroić w plastry/kromki in Scheiben schneiden …

Jaka jest różnica między lassen i bleiben?

lassen (ließ – hat gelassen/lassen) – zostawiać, pozostawiać Żeby dowiedzieć się więcej o czasowniku „lassen” kliknij tutaj: https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/?s=lassen Ich lasse mein Auto bei dir. – Zostawię mój samochód u Ciebie. Ich habe meinen Laptop zu Hause gelassen. – Zostawiłam laptop w domu. Ich lasse mein Kind heute Abend bei meinen …