1. Sein: Jest to forma teraźniejsza czasownika “sein”, co oznacza “być” w języku niemieckim.

Na przykład: – Ich bin müde. (Jestem zmęczony.)

2. Waren: Jest to forma czasownika “sein” w czasie przeszłym Imperfkt/Präteritum. Oznacza “byłam” lub “był”, w zależności od kontekstu.

Na przykład: – Wir waren gestern im Kino. (Byliśmy wczoraj w kinie.)

3. Wäre: Jest to forma czasownika “sein” w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II).  Jest używane, gdy mówimy o czymś, co mogłoby się zdarzyć.

Na przykład: – Wenn ich reich wäre, würde ich um die Welt reisen. (Gdybym był bogaty, podróżowałbym dookoła świata.)

Podobnie jak w przypadku “haben”, formy te są używane w różnych kontekstach czasowych i gramatycznych w zależności od potrzeb zdania.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz