absagen – odmawiać, odwoływać

Leider muss er den Termin absagen. – Niestety musi odwołać spotkanie.

Das Treffen wurde abgesagt. – Spotkanie zostało odwołane.

zusagen – obiecywać, odpowiadać, podobać się, pasować

Wir haben ihn eingeladen, und er hat zugesagt. – Zaprosiliśmy go, a on przyjął zaproszenie.

Sie haben ihr Kommen zugesagt. – Oni potwierdzili swoje przybycie/udział.

nachsagen – powtarzać, przypominać

Das Kind sagt alles nach, was es hört. – Dziecko powtarza wszystko, co słyszy.

Ich lese dir die Vokabeln vor und du sagst sie einfach nach – so lernst du die richtige Aussprache. – Przeczytam słówka na głos, a ty je po prostu powtórzysz – w ten sposób uczysz się poprawnej wymowy.

versagen – zawodzić, nie dopisywać, nie stawać na wysokości zadania

Hat er wieder versagt? – Znowu mu się nie udało?/nie dał sobie rady?

Er hat bei der Prüfung versagt. – Nie poszło mu na egzaminie.

untersagen – zabraniać, zakazywać

Der Lungenfacharzt hat mir das Rauchen untersagt. – Lekarz pulmonolog zakazał mi palenia.

Das Betreten des Grundstücks ist strengstens untersagt. – Wejście na teren posesji jest surowo zabronione.

ansagen – zapowiadać, oznajmiać

Für morgen ist Schnee angesagt. – Na jutro zapowiadają śnieg.

Bankrott ansagen – ogłosić bankructwo

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz