“Haben”, “hatten” i “hätten” to wszystko formy czasownika “haben” w języku niemieckim – każda z tych form występuje w innym zagadnieniu gramatycznym:

1. Haben:

To jest forma teraźniejsza czasownika “haben”, co oznacza “mieć” w języku niemieckim. Jest używane wtedy, gdy mówimy o posiadaniu czegoś w teraźniejszości. Na przykład:

   – Ich habe einen Hund. (Mam psa.)

2. Hatten:

Jest to forma czasownika “haben” w czasie przeszłym Imperfekt/Präteritum.

Na przykład:

   – Wir hatten gestern eine Party. (Mieliśmy wczoraj imprezę.)

3. Hätten:

Jest to forma czasownika “haben” w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II). Jest używane, gdy mówimy o czymś, co mogłoby się zdarzyć.

Na przykład:

   – Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich in den Urlaub fahren. (Gdybym miał więcej pieniędzy, pojechałbym na wakacje.)

4. Ich hätte gerne:

to fraza w języku niemieckim, która dosłownie oznacza”chciałbym”. Na przykład:

– Ich hätte gerne ein Glas Wasser. (Chciałbym poprosić o szklankę wody.)

– Ich hätte gerne einen Kaffee. (Chciałabym/Poproszę kawę.)

W skrócie:

– “Haben” – teraźniejszość: Ich habe (Mam)

– “Hatten” – przeszłość: Wir hatten (Mieliśmy)

– “Hätten” – tryb przypuszczający: Wenn ich mehr Geld hätte (Gdybym miał więcej pieniędzy)

Każda z tych form jest używana w różnych kontekstach czasowych i gramatycznych w zależności od potrzeb zdania.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz