Wyrażanie braku akceptacji

Ich bin nicht deiner/Ihrer Meinung. – Nie jestem twojego/Pani/Pana zdania.

Ich bin einer anderen Meinung. – Jestem innego zdania.

Ich teile diese Meinung nicht. – Nie podzielam tego zdania.

Ich fürchte, wir sind verschiedene Meinung. – Obawiam się, że jesteśmy odmiennego zdania.

Das überzeugt mich nicht. – To mnie nie przekonuje.

Das sehe ich ganz anders. – Widzę to zupełnie inaczej.

Ich stimme dir/Ihnen nicht zu. – Nie zgadzam się z tobą/Panią/Panem.

Damit bin ich nicht einverstanden. – Z tym się nie zgadzam.

Ich muss dir hier widersprechen. – Muszę się tu tobie sprzeciwić.

Ich bin damit nicht einverstanden, weil, … – Nie zgadzam się z tym, ponieważ …

Das halte ich für falsch. – Uważam to za nieprawdę.

Ich glaube, es ist keine gute Idee … zu … – Sądzę, że to nie jest dobry pomysł …

Wyrażanie swojego zdania, akceptacji i braku akceptacji po niemiecku

Das stimmt nicht. – Nie zgadza się./To nieprawda.

Das glaube ich nicht. – Nie wierzę w to./Nie sądzę.

Ich halte es für falsch. – Uważam to za nieprawdę.

Ganz im Gegenteil. – Wprost przeciwnie.

Das ist nicht wahr. – To nieprawda.

Das geht nicht. – Tak być nie może./To nie wchodzi w rachubę.

So geht das nicht. – Tak być nie może./To nie wchodzi w rachubę.

Das ist nicht möglich. – To jest niemożliwe.

Das kommt nicht in Frage! – Wykluczone!/To nie wchodzi w grę/w rachubę!

Ich bin nicht sicher. – Nie jestem pewien.

Das meinst du doch wohl nicht im Ernst? – Chyba nie myślisz tak na serio?

Das ist totaler Unsinn! – To jest całkowity nonsens!

Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst. – Nie rozumiem, co chcesz przez to powiedzieć.

Was meinst du damit? – Co masz na myśli?

Ich respektiere deine Meinung, jedoch … – Szanuję Twoje zdanie, jednak …

Ich bin auf keinen Fall dafür, dass … – W żadnym razie nie jestem za tym, że …

Versteh mich nicht falsch, aber … – Nie zrozum mnie źle, ale …

Es kann nicht sein, dass … – Nie może tak być, że …

Dodaj komentarz