Jak wyrazić swoje zdanie?

Ich finde, dass … – Uważam, sądzę, że …

Ich glaube, man könnte sagen, dass … – Myślę, że można powiedzieć, że …

Ich meine, dass … – Uważam, sądzę, że …

Ich glaube, dass … – Sądzę, wierzę, że …

Ich denke, dass … – Myślę, że …

Ich behaupte, dass … – Twierdzę, że …

Wie ich weiß, … – Jak wiem, …

Ich habe gehört, dass … – Słyszałam/em, że …

Meine Erfahrung zeigt, dass … – Moje doświadczenie pokazuje, że …

Ich nehme an, dass … – Zakładam, że …

Ich habe den Eindruck, dass … – Mam wrażenie, że …

Ich bin davon überzeugt, dass … – Jestem przekonany o tym, że …

Ich bin sicher, dass … – Jestem pewien, że …

Für mich ist absolut klar, dass man … – Dla mnie jest to zupełnie jasne/oczywiste, że …

Mir scheint, als ob. … – Wydaje mi się, jakby …

Ich versichere dir, dass … – Zapewniam Cię, że …

Wenn mich nicht irre … – Jeśli się nie mylę …

Ich würde sagen, dass … – Powiedziałabym, że …

Meiner Meinung/Ansicht nach … – Moim zdaniem …

Ich bin der Meinung/Ansicht, dass … – Jestem zdania, że …

Ich persönlich denke, dass … – Osobiście myślę, że …

Aus meiner Sicht … – Z mojego punktu widzenia …

In meinen Augen … – W moich oczach …/Moim zdaniem ,..

Ich stehe auf dem Standpunkt, dass … – Stoję na stanowisku, że …

Ich habe darüber keine Meinung. – Nie mam na ten temat żadnego zdania.

Dodaj komentarz