Wyrażanie swojego zdania, akceptacji i braku akceptacji po niemiecku część 3

Wyrażanie braku akceptacji Ich bin nicht deiner/Ihrer Meinung. – Nie jestem twojego/Pani/Pana zdania. Ich bin einer anderen Meinung. – Jestem innego zdania. Ich teile diese Meinung nicht. – Nie podzielam tego zdania. Ich fürchte, wir sind verschiedene Meinung. – Obawiam się, że jesteśmy odmiennego zdania. Das überzeugt mich nicht. – … Czytaj dalej Wyrażanie swojego zdania, akceptacji i braku akceptacji po niemiecku część 3