Wyrażanie akceptacji

Ich bin deiner/Ihrer Meinung. – Jestem twojego/Pani/Pana zdania.

Ich bin derselben Meinung. – Jestem tego samego zdania.

Das ist richtig. – Zgadza się.

Das ist wahr. – To prawda.

Mit Vergnügen! – Z przyjemnością!

Na klar! – No jasne!

Selbstverständlich! – Oczywiście!

Ganz genau! – Dokładnie!

Natürlich! – Oczywiście!

In Ordnung – W porządku

Das stimmt. – Zgadza się!

Eben! – Właśnie!

Richtig! – Słusznie!
Das meine/denke/finde/glaube ich auch. – Też tak sądzę/uważam.

Ich bin damit (völlig) einverstanden. – W pełni się z tym zgadzam.

Das ist eine gute Idee. – To jest dobry pomysł.

Das ist ein guter Vorschlag. – To jest dobra propozycja.

Du hast Recht. – Masz rację.

Sie haben Recht. – Ma Pan/Pani rację.

Gut, machen wir das. – Dobrze, tak zróbmy.

Ich habe nichts dagegen. – Nie mam nic przeciwko.

Das scheint mir auch so. – Też mi się tak wydaje.

Das sehe ich auch so. – Też tak to widzę.

Das überzeugt mich. – To mnie przekonuje.

Es ist mit Sicherheit so, dass … – Z pewnością jest tak, że …

Den Vorschlag finde ich super. – Sądzę, że ta propozycja jest super.

Dem stimme ich zu, denn … – Zgadzam się z tym, bo …

Dodaj komentarz