Wyrażanie swojego zdania, akceptacji i braku akceptacji po niemiecku część 1

Jak wyrazić swoje zdanie? Ich finde, dass … – Uważam, sądzę, że … Ich glaube, man könnte sagen, dass … – Myślę, że można powiedzieć, że … Ich meine, dass … – Uważam, sądzę, że … Ich glaube, dass … – Sądzę, wierzę, że … Ich denke, dass … – … Czytaj dalej Wyrażanie swojego zdania, akceptacji i braku akceptacji po niemiecku część 1