Każdy kto uczy się języka niemieckiego chciałby nauczyć się go jak najszybciej, najlepiej bez nauki gramatyki, bez zadań, bez ćwiczeń – bez wysiłku. Czy tak się da? Nie jestem tego taka pewna ☹ Mimo wszystko zależy mi na tym, żeby ułatwić Ci naukę! Wybrałam dla Ciebie 50 czasowników, które przydadzą Ci się „na tu i teraz” – takie, które usłyszysz niemalże każdego dnia. Dodatkowo podzieliłam tabelkę na 2 formy czasu przeszłego – jak już się uczysz, ucz się porządnie! 😊

*czasowniki modalne pojawią się w osobnym wpisie na blogu

Miłej nauki !

NrVERBPRÄTERITUM/IMPERFEKTPARTIZIP IITŁUMACZENIE
1abholenholte abhat abgeholtodbierać, zabierać
2anrufenrief anhat angerufentelefonować, dzwonić
3antwortenantwortetehat geantwortetodpowiadać
4arbeitenarbeitetehat gearbeitetpracować
5beginnenbegannhat begonnenzaczynać, rozpoczynać
6bittenbathat gebetenprosić
7bringenbrachtehat gebrachtprzynosić, przywozić, przyprowadzać
8dankendanktehat gedanktdziękować
9denkendachtehat gedachtmyśleć
10entschuldigen (sich)entschuldigtehat entschuldigtwybaczać, usprawiedliwiać, tłumaczyć, przepraszać  
11essenhat gegessenjeść
12fahrenfuhrist/hat gefahrenjechać, zawozić
13findenfandhat gefundenznajdować, uważać, sądzić
14fragenfragtehat gefragtpytać
15gebengabhat gegebendawać, dać
16gehengingist gegangeniść, chodzić
17habenhattehat gehabtmieć
18haltenhielthat gehaltentrzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się
19helfenhalfhat geholfenpomagać
20interessieren (sich)interessiertehat interessiertinteresować się
21hörenhörtehat gehörtsłyszeć, słuchać
22kaufenkauftehat gekauftkupować
23kochenkochtehat gekochtgotować
24kommenkamist gekommenprzybywać, przychodzić, przyjeżdżać, pochodzić
25kostenkostetehat gekostetkosztować
26laufenliefist gelaufenbiec, biegać
27lernenlerntehat gelerntuczyć się
28liegenlaghat gelegenleżeć
29machenmachtehat gemachtrobić
30nehmennahmhat genommenbrać, przyjmować
31sagensagtehat gesagtmówić
32schlafenschliefhat geschlafenspać
33schreibenschriebhat geschriebenpisać
34sehensahhat gesehenwidzieć, patrzeć, spoglądać
35seinwarist gewesenbyć
36spielenspieltehat gespieltgrać, bawić się
37sprechensprachhat gesprochenmówić, rozmawiać
38stehenstandhat gestandenstać
39suchensuchtehat gesuchtszukać
40treffentrafhat getroffentrafiać, spotykać
41trinkentrankhat getrunkenpić, napić się
42vergessenvergaßhat vergessenzapominać
43verstehenverstandhat verstandenrozumieć
44versuchenversuchtehat versuchtpróbować
45wartenwartetehat gewartetczekać
46waschen (sich)wuschhat gewaschenmyć, zmywać, prać
47werdenwurdeist geworden/wordenstawać się, zostawać
48wissenwusstehat gewusstwiedzieć, znać
49wohnenwohntehat gewohntmieszkać
50zurückkommenkam zurückist zurückgekommenwracać, powracać

Dodaj komentarz