W pracy mogą zdarzyć się różne sytuacje, dlatego należy wiedzieć jak się obronić. Na specjalną prośbę, którą dostałam na mejla stworzyłam taki post. Dodatkowo napisałam do moich kilku uczniów, oraz pytałam Was na Instagramie, co powinno się jeszcze znaleźć w tym wpisie – dlatego post jest najczęściej z „życie wzięty”.

UWAGA!! Na samym dole artykułu, możesz przejść do artykułu o przekleństwach w języku niemieckim.


Halt keine Vorträge – Nie pouczaj mnie!

Lass mich in Ruhe arbeiten! – Daj mi w spokoju pracować!

Lass mich in Ruhe! – Zostaw mnie w spokoju!/Odczep się!

Erteile mir keine Befehle! – Nie wydawaj mi rozkazów!

Du musst mir keine Befehle erteilen. – Nie musisz wydawać mi rozkazów.

Du musst immer ein Haar in der Suppe finden. – Szukasz dziury w całym.


Lass mich etwas sagen! – Daj mi coś powiedzieć!

Unterbrich mich nicht! – Nie przerywaj mi!

Stör mich nicht! – Nie przeszkadzaj mi!

Ich kenne meine Pflichten. – Znam moje obowiązki.

Du musst mich nicht kontrollieren. – Nie musisz mnie kontrolować.

Ich weiß, was ich machen soll. – Wiem co mam robić.

Mach deine Arbeit und guck nicht auf meine. – Rób swoją pracę i nie patrz na moją.


Das soll dich nicht interessieren. – To nie powinno Cię interesować.

Das ist meine Sache. – To jest moja sprawa.

Sei nicht so neugierig! – Nie bądź taki ciekawy./ciekawski!

Warum willst du wissen, … ? – Czemu chcesz wiedzieć …?

Du musst nicht alles wissen. – Nie musisz wszystkiego wiedzieć.

Kümmere dich um deine Sachen und mische dich gefälligst nicht in meine privaten Angelegenheiten ein! – Zatroszcz się o swoje sprawy i nie mieszaj się łaskawie w moje prywatne sprawy.

Kümmere dich besser um … – Zatroszcz się lepiej o …

Misch dich nicht in alle Angelegenheiten ein! – Nie wtrącaj się w cudze sprawy.

Das interessiert mich gar nicht. – To mnie nie interesuje. 

Misch dich da nicht ein! – Nie wtrącaj się do tego!


Sei nicht so schlau! – Nie bądź taki cwany!                

Du kommst dir wohl sehr schlau vor? – Myślisz że jesteś bardzo szczwany?

Sei nicht so frech! – Nie bądź bezczelny!

Schrei mich nicht an! – Nie krzycz na mnie!

Du bist so streitsüchtig. – Jesteś tak kłótliwy.


Na und? – No i?

Bist du krank, oder was? – Jesteś chory, czy co?


Ohne Spaß, du bist nicht normal. – Serio, ty nie jesteś normalny.

Du bist doch auch nicht ideal. – Ty też nie jesteś idealny.

Bist du blind, oder was? – Jesteś ślepy, czy co?

Oh, wirklich, weißt du das nicht? Ich habe gedacht, du weißt alles. – Oh naprawdę tego nie wiesz? Myślałem że ty wiesz wszystko.


Das gefällt mir nicht, was du machst. – Nie podoba mi się, co robisz.

Das ist nicht fair/nicht in Ordnung. – To nie w porządku.

Sei nicht dumm! – Nie bądź głupi!

Ich bin doch nicht dumm. – Przecież nie jestem głupi. 

Beruhige dich! – Uspokój się!

Das hat alles keinen Sinn! – To nie ma sensu!


Warum hast du das gemacht? – Czemu to zrobiłeś?

Warum/wieso machst du das? – Czemu to robisz?

Warum gehst du sofort zum Chef? Kannst du das nicht mit mir klären? – Czemu idziesz od razu do szefa? Nie możesz tego ze mną wyjaśnić?


Ich hatte keine andere Wahl. – Nie miałem innego wyboru. 

Ist es wirklich so schwer, mir zu sagen, was ich machen soll? – Serio jest tak ciężko Ci powiedzieć, co mam robić?

Ist das ein Geheimnis? – Czy to jakaś tajemnica?

Warum willst du mir nicht erklären, was ich machen soll? – Czemu nie chcesz mi wyjaśnić, co mam zrobić?

Zeig mir!/ Zeig es mir!/Zeig’s mir! – Pokaż mi!

Schau/Guck mal! – Patrz!

Vielleicht willst du mir das erklären/zeigen? – Może chcesz mi to wytłumaczyć/pokazać?

Ich verstehe nicht alles. – Nie rozumiem wszystkiego. 

Erklär mir das noch einmal. – Wyjaśnij mi to jeszcze raz. 

Kannst du das wiederholen? – Czy możesz to powtórzyć?

Sprich bitte langsamer! – Mów proszę wolniej!


Was habe ich dir (an-)getan/gemacht, dass du mich so behandelst? – Co ja Ci takiego zrobiłem, że tak mnie traktujesz?

Ich habe wirklich keine Ahnung, warum du mich nicht magst. – Na prawdę nie mam pojęcia, dlaczego mnie nie lubisz. 

Ich habe nichts gegen dich. – Nie mam nic do Ciebie/przeciwko Tobie. 

Ich verstehe dich wirklich nicht. – Serio cię nie rozumiem.

Gestern hast du etwas anders gesagt. – Wczoraj mówiłeś coś innego.

Warum hast du deine Meinung geändert? – Czemu zmieniłeś zdanie?

Ich will nicht mit dir streiten. – Nie chcę się z Tobą kłócić. 

Sei nicht so! – Nie bądź taki!

Du bist mein Arbeitskollege und ich will nicht mit dir streiten. – Jesteś moim kolegą z pracy i nie chcę się z Tobą kłócić. 


Ich ärgere mich über … – Wkurzam się na …

Worüber ärgerst du dich? – Na co się wkurzasz?

Ich bin echt sauer/böse auf dich. – Jestem na Ciebie bardzo wkurzona.

Ich habe (mich) entschieden … – Zdecydowałem (się) …

Endlich! – W końcu!

Na, Schieß los! – Wal prosto z mostu!

Ich habe (k)ein Problem. – Mam/nie mam problemu. 

Ich bin nicht schuldig. – Nie jestem winny. 

Das ist nicht meine Schuld. – To nie moja wina. 

Er erzählt allen, dass ich schuldig bin, aber das stimmt nicht. – On opowiada wszystkim, że jestem winny, ale to nie prawda. 


Finger weg! – Odwal się/nie dotykaj/ręce precz!

Fassen Sie mich nie wieder an! – Nigdy więcej proszę mnie nie dotykać!

Du liebe Zeit/Güte! – O (mój) Boże!/o jej/o rany!

Himmel noch mal! – O mój Boże!

Ich hab die Schnauze voll.  – Mam (to) po dziurki w nosie.


Zawsze mogę na Ciebie liczyć – Ich kann immer auf dich zählen.

Nic się nie stało – Es ist nichts passiert.

Nic nie szkodzi – Ist schon gut./schon in Ordnung/das ist ok/das macht nichts

Śmiało! Zrób to! – Na los! Mach das!


Trafiłeś w sedno/w dziesiątkę! – Du triffst den Nagel auf den Kopf!/ Du hast ins Schwarze getroffen!

Blisko ale nie trafiłeś/prawie zgadłeś – Du bist nah dran, aber du hast es nicht erraten/Du hast es fast erraten.


Bzdura! – Quatsch!/ Unsinn!/Käse!

Nie wciskaj mi kitu – Verasch mich nicht!/komm mir nicht damit


Co się patrzysz! No pomóż mi! – Was schaust/guckst du so? Hilf mir!

Nie chce tego robić sam! – Ich möchte/will das nicht alleine machen!


Hilfst du mir, oder nicht? – Pomożesz mi czy nie?

Soll ich das alleine machen? – Mam to sam robić?

Ich werde das nicht alleine machen! – Nie będę tego robić sam!

Lass mich (endlich) in Ruhe! – Zostaw mnie w spokoju!/ Daj mi święty spokój

Halt deine Klappe! / Halt die Klappe! – Zamknij koparę!/buzia na kłódkę!

Halt dich von … fern. – Trzymaj się z dala od …

Hör auf! – Przestań!

Lass los! – Puszczaj!/Puść mnie!/Zostaw mnie!


Rzuć na to okiem – Sieh dir das an./ Wirf mal einen Blick darauf/drauf.

Ogarnij się – Reiß dich zusammen!

Załóżmy że masz rację – Nehmen wir einmal an, du hättest recht/ nehmen wir mal an, dass es so ist.

O kurczę! – Ach Mist!

Akurat/nic podobnego/dobre sobie – von wegn

Chyba zwariowałeś!/jesteś nienormalny! – du spinnst ja!

Zawalać, psuć – vermasseln


IDIOMY:

auf Biegen und Brechen – choćby się waliło/za wszelką cenę

um jeden Preis – za wszelką cenę

auf Teufel komm raus – na siłę

mit (dem) Feuer spielen – igrać z ogniem

auf der Hut sein – mieć się na baczności

die Finger von etwas lassen – trzymać się z dala od czegoś/kogoś

sich in Acht nehmen – uważać na siebie

eine Hand wäscht die andere – ręka rękę myje

jdm ein Bein stellen – podstawić komuś nogę

jdm einen Strich durch die Rechnung machen – pokrzyżować komuś plany

jdm ins Handwerk pfuschen – wchodzić komuś w paradę

jdn in Stich lassen – zostawić kogoś na lodzie

eine gute Nase für etwas haben – mieć do czegoś nosa

da ist Hopfen und Malz verloren – szkoda zachodu

zwei linke Hände haben – mieć do czegoś dwie lewe ręce

außer Rand und Band – wychodzić z siebie

die Nerven verlieren – tracić panowanie nad sobą

nicht wissen, wo einem der Kopf steht – mieć urwanie głowy

unter Dampf stehen – być pod presją

viel um die Ohren haben – mieć dużo spraw na głowie

arbeiten wie ein Pferd/Ochse – harować jak wół

erst die Arbeit, dann Vergnügen – najpierw praca, potem odpoczynek

alle/beide Hände voll zu tun haben – mieć pełne ręce roboty

keinen Finger rühren – nie kiwnąć nawet palcem

wo ein Wille ist, ist auch ein Weg – dla chcącego nic trudnego

Dodaj komentarz