halb – pół, połowa, na pół

halb leer/voll – w połowie pusty/w połowie pełny, napełniony do połowy

ein Halber Meter – pół metra

zum halben Preis – za połowę ceny

eine halbe Stunde – pół godziny

Wir treffen uns auf halbem Wege. – Spotkamy sie w połowie drogi.

Es ist halb sieben. – Jest wpół do siódmej.

die Hälfte (PL die Hälften) – połowa, połówka, jedna druga

zur Hälfte – w połowie, do połowy

meine bessere Hälfte – przen. moja lepsza połowa, moja druga połówka

eine Frucht in zwei Hälften zerteilen – dzielić owoc na dwie połowy

um die Hälfte mehr/weniger – o połowę mniej/więcej

auf der Hälfte des Weges – w połowie drogi

Ich verstehe nur die Hälfte. – Rozumiem tylko połowę.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz