zuerst – naprzód, najpierw, na początku, po raz pierwszy

Ich muss zuerst einmal etwas essen. – Najpierw muszę coś zjeść.

Was wollen wir zuerst machen? – Co chcemy najpierw zrobić?

Zuerst fand sie ihn ganz sympathisch. – Na początku wydał jej się całkiem sympatyczny.

Ich war zuerst da. – Byłem tam jako pierwszy.

Du musst es zuerst lesen. – Najpierw musisz to przeczytać.

erst – dopiero, najpierw, już

erst jetzt/heute – dopiero teraz/dziś

gerade erst – dopiero co

erst mal – najpierw

erst vor kurzem – dopiero niedawno

Er war gerade erst hier. – Dopiero co tutaj był.

Sprich erst mit dem Arzt. – Najpierw porozmawiaj z lekarzem.

Ich habe erst einige Seiten gelesen. – Przeczytałem dopiero kilka stron.

Erst die Arbeit dann das Vergnügen. – Najpierw praca, potem odpoczynek/przyjemności.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz