Szyk końcowy – czyli czasownik będzie stał na samym końcu, ODMIENIONY,  jak w poniższych przykładach:

…, spójnik + podmiot + …… +  odmieniony czasownik.

 

 

?Ich besuche dich, wenn ich Zeit habe.
?Ich besuche dich nicht, weil ich keine Zeit habe.
?Ich kaufe kein Auto, weil ich es nicht brauche.
?Hast du gewusst, dass Peter ein neues Auto gekauft hat?

Jeśli zaczynasz zdanie od słówek z grafiki, wtedy czasowniki spotykają się przy przecinku:
Wenn ich Zeit habe, besuche ich dich.

PAMIĘTAJ!
wann ? – jest pytajnikiem
wenn – jest spójnikiem

‼️UWAGA‼️ „ob” nie jest pytajnikiem!
Jeśli chcemy ułożyć pytanie zaczynające się od „czy” musimy zacząć od czasownika:

Kommst du? – czy przyjdziesz?
Ich weiß nicht, ob ich komme. – nie wiem, czy przyjdę. 

Dodaj komentarz