Czasownik lassen – z jednej strony dobrze go znać, ponieważ jednym słowem możemy “załatwić” kilka różnych sytuacji, z drugiej → jak nauczyć się go rozumieć ?

1. Odmiana

ich lasse wir lassen
du lässt ihr lasst
er

sie      lässt

es

Sie/sie lassen

2. Czas przeszły

lassen – ließ – hat gelassen

3. Znaczenie

* zostawiać

Er lässt das Buch in der Schule. → Er hat das Buch in der Schule gelassen.

* pozwalać

Die Mutter lässt das Kind ins Kino gehen. → Die Mutter hat das Kind ins Kino gehen lassen.

UWAGA !

Czasownik lassen łączy się z biernikiem (Akkusativ).

Kiedy dwa czasowniki lądują na końcu zdania, do czasownika lassen w czasie przeszłym Perfekt nie stawia się przedrostka “ge” [jak w powyższym przykładzie].

* kazać

Meine Schwester lässt mich die Wohnung aufräumen. → Meine Schwester hat mich die Wohnung aufräumen lassen.

* dać się

Das lässt sich doch machen ! // Das lässt sich nicht machen !

(to da się przecież zrobić ! // Tego nie da się zrobić !)

* zlecać

Ich lasse mein Auto reparieren. → Ich habe das Auto reparieren lassen.

UWAGA !

Tutaj zawsze powtarzam moim uczniom: my, jako Polacy, jesteśmy bardzo samodzielni, dlatego mówimy: pomalowałam sobie mieszkanie, zreperowałam sobie samochód, zrobiłam sobie pasemka → ale czy w rzeczywistości zrobiliśmy to sami ? Oczywiście, nie zawsze. W języku niemieckim jest tak, że jeżeli ktoś robi coś za nas, czyli mieszkanie maluje ekipa remontowa a nie my biegamy z wałkiem, jeżeli samochód reperuje nam mechanik, a nie my sami i jeżeli pani fryzjerka pomaluje nam włosy, wtedy pamiętajmy o czasowniku “lassen” 🙂

4. Czasownik lassen z innymi czasownikami

Lass das liegen/stehen ! → Nie ruszaj ! / Zostaw !

Lass mich los ! – Puść mnie !

Meine Nachbarn lassen sich scheiden. → Moi sąsiedzi się rozwodzą.

Lass mich in Ruhe ! → Zostaw mnie w spokoju !

Lass uns gehen ! → Chodźmy !

2 komentarze

Dodaj komentarz