steigen – wchodzić, wspinać się, wsiadać, wzrastać

(stieg – ist gestiegen)

Die Temperatur steigt. – Temperatura wzrasta/rośnie.

Ich bin auf einen hohen Berg gestiegen.  – Wspiełam się na wysoką górę.

Er steigt auf eine Leiter. – On wchodzi na drabinę.

Ich steige auf das Fahrrad. – Wsiadam na rower.

Ich steige vom Fahrrad. – Zsiadam z roweru.

einsteigen – wsiadać

(stieg ein – ist eingestiegen)

Ich steige in einen Zug ein. – Wsiadam do pociągu.

Er steigt in ein Auto ein. – On wsiada do samochodu.

Bist du schon eingestiegen? – Wsiadłaś/eś już?

Bitte nicht einsteigen! – Proszę nie wsiadać!

umsteigen – przesiadać się

(stieg um – ist umgestiegen)

Ihr Zug fährt nicht direkt nach Hamburg, daher muss sie umsteigen. – Jej pociąg nie jedzie bezpośrednio do Hamburga, dlatego musi się przesiąść.

Wo musst du umsteigen? – Gdzie musisz się przesiąść?

Steigst du hier um? – Przesiadasz się tutaj?

Ich muss in den Zug nach Berlin umsteigen. – Muszę się przesiąść do pociągu do Berlina.

Ab morgen steige ich auf das Fahrrad um. – Od jutra przesiadam się na rower.

aussteigen – wysiadać, rezygnwać, wycofać się

(stieg aus – ist ausgestiegen)

Ich steige hier aus. – Wysiadam tutaj.

Wo musst du aussteigen? – Gdzie musisz wysiąść?

Der Mann weiß nicht, wo er aussteigen soll. – Mężczyzna nie wie, gdzie powinien wysiąść.

Sie steigt aus dem Bus aus. – Ona wysiada z autobusu.

Warum steigst du aus dem Geschäft aus? – Czemu wycofujesz się z tego interesu?

absteigen – schodzić, zsiadać, zatrzymywać się (w drodze)

(stieg ab – ist abgestiegen)

Ich steige vom Fahrrad ab. – Zsiadam z roweru.

Sie sind in die dritte Liga abgestiegen. – Oni spadli do 3 ligi.

Wir steigen ins Tal ab. – Schodzimy w dolinę.

aufsteigen – iść w górę, wchodzić, wznosić się, wzlatywać, wsiadać, powstawać, awansować

(stieg auf – ist aufgestiegen)

Der Mond steigt auf. – Księżyc wschodzi.

Der Verdacht stieg auf, dass … – To budziło podejrzenie, że …

Eintracht Frankfurt ist aufgestiegen.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz