Auf dem Bild/Foto sehe ich … – Na obrazku/zdjęciu widzę …

Auf dem Bild kann man … sehen. – Na obrazku można zobaczyć …

Das Foto stellt … dar. – Zdjęcie przedstawia …

Auf dem Bild ist/sind … – Na obrazku jest/są …

Auf den ersten Blick sieht man … – Na pierwszy rzut oka widać …

Man kann einen/eine/ein … sehen. – Można … zobaczyć.

LOKALIZACJA

Im Vordergrund sieht man … – Na pierwszym planie widać …

Im Hintergrund sieht man … – Na drugim/tylnym planie/w tle widać …

Auf der rechten Seite gibt es … – Po prawej stronie jest …

Auf der linken Seite gibt es … – Po lewej stronie jest …

Am oberen/unteren/rechten/linken Bildrand … – Na górnej/dolnej/prawej/lewej krawędzi obrazu

Oben/Unten/Rechts/Links sieht man … – Na górze/na dole/na prawo/na lewo można zobaczyć …

Oben/Unten/Vorne/Hinten/Rechts/Links … ist/steht/hängt/liegt/sitzt … – Na górze/na dole/z przodu/z tyłu/na prawo/na lewo jest/stoi/wisi/leży/siedzi …

… befindet sich … – … znajduje się …

in der Mitte – na środku

am Rand – na krawędzi/brzegu

im Zentrum – w centrum (tu: na środku)

vor – z przodu

hinter – z tyłu

über – nad

unter – pod

hinten links – z tyłu po lewej

hinten rechts – z tyłu po prawej

hinten in der Mitte – z tyłu na środku

vorne links – z przodu po lewej

vorne rechts – z przodu po prawej

vorne in der Mitte – z przodu na środku

in der linken oberen Ecke – w lewym górnym rogu

in der linken unteren Ecke – w lewym dolnym rogu

in der rechten oberen Ecke – w prawym górnym rogu

in der rechten unteren Ecke – w prawym dolnym rogu

OPIS

… könnte man als … beschreiben. – … można opisać jako …

… ist rot/schwarz/… – … jest czerwone/czarne …

… ist groß/klein. – … jest małe/duże.

… ist sauber/schmutzig. – … jest czyste/czysty/brudne/brudny.

Das Wetter ist schön/schlecht. – Pogoda jest ładna/brzydka.

Es ist Frühling/Sommer/Herbst/Winter – Jest wiosna/lato/jesień/zima.

Es ist rund/eckig/flach/oval/hohl/gebogen … – Jest okrągłe/kanciaste/płaskie/wklęsłe/wygięte

Es ist aus Holz/Plastik/… – Jest z drewna/plastiku …

Die Leute auf dem Bild sehen glücklich/traurig aus, weil … – Ludzie na obrazku wyglądają na wesołych/smutnych, ponieważ …

Auf dem Boden … – na podłodze …

An der Wand … – Na ścianie …

Wyrażanie własnego zdania

Vielleicht sind sie … – Być może są …

Wahrscheinlich/Vielleicht … – Być może …/Prawdopodobnie …

Es ist möglich, dass … – Jest możliwe, że …

Ich denke/glaube/meine … – Sądzę …

Ich vermute … – Przypuszczam …

Ich bin überzeugt, dass … – Jestem przekonana/y, że …

Ich bin sicher, dass … – Jestem pewna, że …

Es scheint mir, dass… – Wydaje mi się, że…

Ich habe den Eindruck, dass… – Mam wrażenie, że…

Ich bin der Meinung, dass … – Jestem zdania, że …

Dodaj komentarz