“Viel” i “viele” to niemieckie słowa o podobnym znaczeniu, ale różnią się gramatycznie.

“Viel” jest przysłówkiem, które oznacza “wiele” lub “dużo”. Używane jest, gdy mamy do czynienia z niepoliczalnymi rzeczownikami, czyli takimi, które nie mają liczby mnogiej. Rzeczowniki niepoliczalne oznaczają w języku niemieckim często różne rzeczy abstrakcyjne, napoje, materiały lub też są tworzone od bezokoliczników czasowników. Na przykład das Geld, die Zeit, das Obst, die Milch, das Fleisch, das Essen, die Kindheit.

  • Ich habe viel Arbeit. (Mam dużo pracy.)
  • Er trinkt viel Wasser. (On pije dużo wody.)
  • Wie viel Geld hast du? (Ile masz pieniędzy?)
  • Wie viel kostet das? (Ile do kosztuje?)

“Viele” natomiast jest przymiotnikiem w liczbie mnogiej i oznacza również “wiele”. Stosuje się go w odniesieniu do policzalnych rzeczowników, czyli takich, które mają liczbę mnogą. Na przykład: die Kinder, die Menschen, die Bücher.

  • Viele Menschen waren dort. (Wiele osób było tam.)
  • Sie haben viele Bücher. (Oni mają wiele książek.)
  • Wie viele Bücher hast du gelesen? (Ile książek przeczytałeś?)

Podsumowując, “viel” jest używane przy niepoliczalnych rzeczownikach, a “viele” przy policzalnych rzeczownikach w liczbie mnogiej.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz