Jak to jest z tym słówkiem “weg”? 🤔 Niektóre osoby, które uczą się języka niemieckiego mają obawy przed użyciem tego wyrazu, ponieważ obawiają się, że ma to słówko negatywne znaczenie. A jak jest rzeczywiście? Pokażę Wam kilka przykładów:

📍coś nam się zapodziało

Meine Brille ist weg. – Moje okulary zniknęły/zapodziały się.

📍odległość

Das ist weit weg von hier. – To daleko stąd/kawał drogi stąd

📍brak czegoś

np. rozmowa w piekarni:

Haben Sie noch einen Kuchen? – Nein, der Kuchen ist leider schon weg.

Czy ma Pani jeszcze jakieś ciasto? – Nie, ciasto już się sprzedało/już nie ma.

📍coś wyrzucać

wegwerfen/wegschmeißen

Ich werfe/schmeiße das weg. – Wyrzucę to.

📍obecność

Ich bin schon weg. – Już wyszłam/Nie ma mnie.

📍jako rzeczownik

der Weg – droga

auf dem Weg sein – być w drodze

📍w negatywnym znaczeniu

weg mit dir! – Wynoś się!

➡Ten wyraz można usłyszeć jeszcze w innych sytuacjach. Wypisałam 7 najbardziej podstawowych.

❓W jakich sytuacjach słyszysz najczęściej słowo “weg”?


Dodaj komentarz