brechen (brach, hat/ist gebrochen)

– łamać, wyłamywać, przełamywać, składać (list, kartkę), łamać się, pękać, przebijać się,

sich etwas brechen – złamać sobie coś

Przykłady:

das Gesetz brechen – łamać prawo

das Eis brechen – przełamać lody

Ich muss das Schweigen brechen. – Muszę przerwać milczenie.

Er hat den Rekord gebrochen. – On pobił rekord.

Die Mutter bricht/pflückt die Blumen. – Mama zrywa kwiaty.

Du hast mein Herz gebrochen! – Złamałeś mi serce!

Er hat sich das Bein gebrochen. – On złamał sobie nogę.

einbrechen (brach ein, hat eingebrochen)

– włamywać się

Przykłady:

Er ist auf dem Eis eingebrochen. – Lód się pod nim załamał.

Der Winter brach ein/an. – Przyszła/nadeszła zima.

Die Nacht brach ein. – Zapadła noc.

Bei meinen Nachbarn wurde eingebrochen. – Włamano się do moich sąsiadów.

Die Decke ist eingebrochen. – Dach się załamał.

aufbrechen (brach auf, hat/ist aufgebrochen)

– wyłamywać, wyważać (drzwi) / wyruszać, rozwijać się

Przykłady:

Morgen brechen wir zu einer Reise auf.  – Jutro wyruszamy w podróż.

Der Dieb hat ein Auto aufgebrochen. – Złodziej włamał się do samochodu.

Die Tür war mit Gewalt aufgebrochen worden. – Drzwi zostały wyważone siłą.

Die Wunde ist aufgebrochen. – Rana się otworzyła.

ausbrechen (brach aus, ist ausgebrochen)

– uciekać, wydostawać się, złamać, wybuchać

Przykłady:

Der Kriminelle ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. – Kryminalista uciekł z więzienia.

Der Löwe ist aus dem Käfig ausgebrochen. – Lew uciekł z klatki.

Ein Krieg brach aus. – Wybuchła wojna.

Der Vulkan ist ausgebrochen. – Wybuchł wulkan.

in Jubel ausbrechen – zagrzmieć brawami/rozbrzmiewać radością

in Gelächter ausbrechen – parsknąć śmiechem

Sie brach in Tränen aus. – Ona wybuchła płaczem.

Wir müssen die Wand ausbrechen. – Musimy wyburzyć ścianę.

Ich habe mir einen Zahn abgebrochen./ Mir ist ein Zahn abgebrochen./ Mir ist ein Stück Zahn abgebrochen.– Złamałam sobie ząb.

umbrechen (brach um, hat umgebrochen)

łamać, przeorywać

Przykłady:

Die Bäume sind unter der Schneelast umgebrochen. – Drzewa załamały się pod ciężarem śniegu.

Der Sturm hat eine große Zahl Bäume umgebrochen/umgeworfen. – Burza złamała dużą liczbę drzew.

zusammenbrechen (brach zusammen, ist zusammengebrochen)

– załamywać się, runąć

Przykłady:

Die Brücke ist zusammengebrochen. – Most się zawalił.

Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. – Gospodarka się załamała.

Für ihn ist die Welt zusammengebrochen. – Świat mu się zawalił.

zerbrechen (zerbrach, hat zerbrochen)

– łamać, rozbijać

Przykłady:

Eine Tasse ist zerbrochen. – Filiżanka się zbiła

in zwei Teile zerbrechen – rozbić na dwie części

Ihre Freundschaft ist zerbrochen. – Ich przyjaźń się rozpadła.

Ich zerbreche mir die Zunge. – Łamię sobie język.

erbrechen (erbrach, hat erbrochen)

– otwierać, otwierać przemocą, wyłamywać, rozpieczętowywać, wymiotować

Przykłady:

Ich habe erbrochen. – Zwymiotowałam.

Ich habe einen Umschlag erbrochen/geöffnet/aufgerissen. – Otworzyłam/Rozpieczętowałam kopertę.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz