Powyższe słowa mają bardzo podobne znaczenie i trudno jest określić konkretną różnicę między tymi wyrazami. Trudno jest ustalić sztywne zasady określające, kiedy jedno lub drugie słowo jest preferowane. W większości sytuacji należy kierować się kontekstem.

 

benutzen (benutzte, hat benutzt)

korzystać, używać, użytkować, eksploatować, posługiwać się, stosować

używanie przedmiotu fizycznego

die Gelegenheit benutzen/nutzen – korzystać z okazji

ein Werkzeug benutzen – używać jakieś narzędzie

einen Topf zum Kochen benutzen – używać garnka do gotowania

Ich benutze/nutze den freien Tag für einen Ausflug. – Wykorzystuję wolny dzień na wycieczkę.

Er verwendete/benutzte einen Schraubendreher, um den Schrank zu montieren. – On używał śrubokręta, żeby zmontować/złożyć szafę.

Man benutzt ein Telefon zum Telefonieren. – Używa się telefonu do dzwonienia.

Man benutzt/verwendet einen Löffel zum Essen. – Używa się łyżki do jedzenia.

Die Menschen benutzen/nutzen täglich das Internet. – Ludzie używają codziennie internetu.

Ich habe kein Bargeld dabei. Ich benutze/nutze lieber die Kreditkarte. – Nie mam przy sobie gotówki. Skorzystam z/Użyję karty kredytowej.

nutzen (nutzte, hat genutzt)

używać, korzystać, wykorzystywać, użytkować, przydawać się, służyć

  • użycie czegoś, w szczególności abstrakcyjnego

die Gelegenheit nutzen – korzystać z okazji

der Allgemeinheit nutzen – służyć ogółowi

sein Talent nutzen – wykorzystać swój talent

sein Wissen nutzen – wykorzystywać swoją wiedzę

anwenden (wendete an, hat angewendet)

używać, stosować

  • ‘Anwenden’ wird vor allem mit ‘Methode’, ‘Verfahren’, ‘Theorie’ usw., also abstrakteren Begriffen benutzt/verwendet.
  • In medizinischen Kontexten wird ‘anwenden’ benutzt.

Gewalt anwenden – stosować przemoc

eine Therapie anwenden – stosować terapię

Ich kann das Programm nicht anwenden. – Nie mogę użyć tego programu.

verwenden (verwandte/verwendete, hat verwandt/verwendet)

używać, stosować

  • ważny jest cel

auf etwas Energie verwenden – wkładać w coś energię

sich für jemanden verwenden – wstawiać się za kimś

Zum Herstellen eines Löffels verwendet man Metall. – Do wyprodukowania łyżki użyto metalu.

viel Zeit auf … verwenden – wkładać w coś dużo czasu

wieder verwenden – użyć czegoś ponownie

gebrauchen (gebrauchte, hat gebraucht)

używać, stosować

Mir ist kalt. Ich könnte eine Jacke gebrauchen. – Jest mi zimno. Przydałaby mi się kurtka.

Ich könnte etwas mehr Geld gebrauchen. – Przydałoby mi się trochę więcej pieniedzy.

etwas gebraucht kaufen – kupić coś używanego

ein gebrauchtes Auto – używany samochód

Verwenden i benutzen można często używać jak synonimów (ale nie zawsze!):

Ich benutze einen Schraubendreher.
Ich verwende einen Schraubendreher.
Er benutzt eine neue Technik.
Er verwendet eine neue Technik.

Zum Reinigen der Zähne verwende ich Zahnseide.

Zum Reinigen der Zähne benutze ich Zahnseide.

Beim Kochen verwende ich ausschließlich asiatische Kräuter.

Beim Kochen benutze ich ausschließlich asiatische Kräuter.

Ich kann ein Wörterbuch verwenden, um einen Text besser zu verstehen.

Ich kann ein Wörterbuch benutzen, um einen Text besser zu verstehen.

Różnice:

Benutze [Verwende] deinen Verstand!

benutzen vs. benützen

benutzen – Hochdeutsch

benützen – Süddeutschland, Österreich, die Schweiz

nutzen vs. nützen

nutzen – Hochdeutsch

nützen – Süddeutschland, Österreich, die Schweiz

Dodaj komentarz