Powyższe słowa mają bardzo podobne znaczenie i trudno jest określić konkretną różnicę między tymi wyrazami. Trudno jest ustalić sztywne zasady określające, kiedy jedno lub drugie słowo jest preferowane. W większości sytuacji należy kierować się kontekstem.

benutzen (benutzte, hat benutzt)

korzystać, używać, użytkować, eksploatować, posługiwać się, stosować

używanie przedmiotu fizycznego

die Gelegenheit benutzen/nutzen – korzystać z okazji

ein Werkzeug benutzen – używać jakieś narzędzie

einen Topf zum Kochen benutzen – używać garnka do gotowania

Ich benutze/nutze den freien Tag für einen Ausflug. – Wykorzystuję wolny dzień na wycieczkę.

Er verwendete/benutzte einen Schraubendreher, um den Schrank zu montieren. – On używał śrubokręta, żeby zmontować/złożyć szafę.

Man benutzt ein Telefon zum Telefonieren. – Używa się telefonu do dzwonienia.

Man benutzt/verwendet einen Löffel zum Essen. – Używa się łyżki do jedzenia.

Die Menschen benutzen/nutzen täglich das Internet. – Ludzie używają codziennie internetu.

Ich habe kein Bargeld dabei. Ich benutze/nutze lieber die Kreditkarte. – Nie mam przy sobie gotówki. Skorzystam z/Użyję karty kredytowej.

 

nutzen (nutzte, hat genutzt)

używać, korzystać, wykorzystywać, użytkować, przydawać się, służyć

   • użycie czegoś, w szczególności abstrakcyjnego

  die Gelegenheit nutzen – korzystać z okazji

  der Allgemeinheit nutzen – służyć ogółowi

  sein Talent nutzen – wykorzystać swój talent

  sein Wissen nutzen – wykorzystywać swoją wiedzę


  anwenden (wendete an, hat angewendet)

  używać, stosować

    • ‘Anwenden’ wird vor allem mit ‘Methode’, ‘Verfahren’, ‘Theorie’ usw., also abstrakteren Begriffen benutzt/verwendet.

    • In medizinischen Kontexten wird ‘anwenden’ benutzt.

   Gewalt anwenden – stosować przemoc

   eine Therapie anwenden – stosować terapię

   Ich kann das Programm nicht anwenden. – Nie mogę użyć tego programu.


   verwenden (verwandte/verwendete, hat verwandt/verwendet)

   używać, stosować

     • ważny jest cel

    auf etwas Energie verwenden – wkładać w coś energię

    sich für jemanden verwenden – wstawiać się za kimś

    Zum Herstellen eines Löffels verwendet man Metall. – Do wyprodukowania łyżki użyto metalu.

    viel Zeit auf … verwenden – wkładać w coś dużo czasu

    wieder verwenden – użyć czegoś ponownie


    gebrauchen (gebrauchte, hat gebraucht)

    używać, stosować

    Mir ist kalt. Ich könnte eine Jacke gebrauchen. – Jest mi zimno. Przydałaby mi się kurtka.

    Ich könnte etwas mehr Geld gebrauchen. – Przydałoby mi się trochę więcej pieniedzy.

    etwas gebraucht kaufen – kupić coś używanego

    ein gebrauchtes Auto – używany samochód


    Verwenden i benutzen można często używać jak synonimów (ale nie zawsze!):

    Ich benutze einen Schraubendreher.
    Ich verwende einen Schraubendreher.
    Er benutzt eine neue Technik.
    Er verwendet eine neue Technik.

    Zum Reinigen der Zähne verwende ich Zahnseide.

    Zum Reinigen der Zähne benutze ich Zahnseide.

    Beim Kochen verwende ich ausschließlich asiatische Kräuter.

    Beim Kochen benutze ich ausschließlich asiatische Kräuter.

    Ich kann ein Wörterbuch verwenden, um einen Text besser zu verstehen.

    Ich kann ein Wörterbuch benutzen, um einen Text besser zu verstehen.


    Różnice:

    Benutze [Verwende] deinen Verstand!


    benutzen vs. benützen

    benutzen – Hochdeutsch

    benützen – Süddeutschland, Österreich, die Schweiz


    nutzen vs. nützen

    nutzen – Hochdeutsch

    nützen – Süddeutschland, Österreich, die Schweiz

    Dodaj komentarz