Zwróćcie uwagę na kolejne przykłady. W zdaniach z “weder … noch …” NIE POJAWIA się kolejne przeczenie, tak jak jest to w wypadku języka polskiego.

Po polsku powiemy:

Nie mieszkam ani w Warszawie ani w Krakowie.

A po niemiecku:

Ich wohne weder in Warschau noch in Krakau.

(Dosłownie: Mieszkam ani w Warszawie, ani w Krakowie -> tutaj nie ma dodatkowego przeczenia)

PRZYKŁADY:

Ich esse weder Fisch noch Fleisch.

– Nie jem ani ryby, ani mięsa.

Ich mag weder Bier noch Wein.

– Nie lubię ani piwa, ani wina.

Er trinkt weder Kaffee noch Tee.

– On nie pije ani kawy ani herbaty.

Dodaj komentarz