schwer – ciężki, trudny

Der Koffer ist schwer. – Walizka jest ciężka.

Die Aufgabe ist schwer. – Zadanie jest ciężkie/trudne.

Wie schwer ist das? – Ile to waży?

Sie hat schwere Bedenken. – Ona ma poważne wątpliwości.

schwierig – trudny

Das ist eine schwierige Aufgabe. – To jest trudne zadanie.

Das ist ein schwieriger Fall. – To jest trudny przypadek.

Das ist nicht schwierig. – To nie jest trudne.

UWAGA!

Można powiedzieć:

Die Aufgabe ist schwer.

oraz

Die Aufgabe ist schwierig.

Można także powiedzieć:

Der Koffer ist schwer.

ALE NIE MOŻNA POWIEDZIEĆ

Der Koffer ist schwierig.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz