Różnica między wyrazami to kwestia jednej literki, a znaczenie jest kompletne inne.

lieben (liebte – hat geliebt) – kochać

Ich liebe meine Familie. – Kocham moją rodzinę.

Er liebt mich. – On kocha mnie.

Die Mutter liebt ihre Kinder. – Mama kocha swoje dzieci.

Was sich liebt, das neckt sich. – Kto się czubi, ten się lubi.

leben (lebte – hat gelebt) – żyć

Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland. – Żyję od 20 lat w Niemczech.

Er lebt in Warschau. – On żyje/mieszka w Warszawie.

Man lebt nur einmal! – Raz się żyje!

Man kann damit leben. – Da się z tym żyć.

UWAGA !

Należy także pamiętać o rzeczownikach utworzonych

od tych czasowników – tutaj też pojawia się sporo błędów:

die Liebe – miłość

das Leben – życie

Liebe macht blind. – Miłość jest ślepa.

die Liebe auf den ersten Blick – Miłość od pierwszego wejrzenia.

die Liebe geht durch den Magen – Przez żołądek do serca.

alte Liebe rostet nicht – Stara miłość nie rdzewieje.

nie im Leben – nigdy w życiu

Dodaj komentarz