Przyimka „zu” używa się najczęściej w odniesieniu do osób, budowli, instytucji. Można go zastosować także w znaczeniu: czasu, miejsca, sposobu i celu. Przyimek „zu” łączy się ZAWSZE z Dativem:

der – dem

die – der

das – dem

die – den + n dopisywane do rzeczownika (liczba mnoga)

Przykłady:

Ich gehe zu Olaf. – Idę do Olafa.

Ich gehe zur Post. – Idę na pocztę.

Ich gehe zur Bank. – Idę do banku.

Ich gehe zur Schule. – Idę do szkoły.

Ich gehe zur Kirche. – Idę do kościoła.

Ich fahre zum Supermarkt. – Jadę do supermarketu.

Ich gehe zu meinen Eltern. – Idę do moich rodziców.

Ich fahre zu meiner Mutter. – Jadę do mojej mamy.

Ich fahre zu meinem Vater. – Jadę do mojego taty.

Ich fahre zum Bahnhof. – Jadę na dworzec.

Ich gehe zum Arzt. – – Idę do lekarza.

Ich gehe zur Ärztin. – Idę do lekarki.

Ich gehe zum Chef. – Idę do szefa.

Pozostałe sytuacje – przykłady:

Alles Gute zum Geburtstag! – Wszystkiego dobrego z okazji urodzin!

Ich habe das Buch zum Geburtstag bekommen. – Dostałam tą książkę na urodziny.

Ich habe nicht zum Anziehen. – Nie mam w co się ubrać.

Ich fahre zur Erholung ins Gebirge. – Jadę na odpoczynek w góry.

Ich bringe die Schuhe zur Reparatur. – Zaniosę buty do naprawy.

Gehst du zum Essen? – Idziesz na jedzenie?

Dodaj komentarz