Wszystkie 3 czasowniki mają bardzo zbliżone znaczenie:

(sich) fühlen – czuć się

Wie fühlst du dich heute? – Jak się dzisiaj czujesz?

spüren – czuć, odczuwać

Ich spüre Schmerz. – Czuję ból.

empfinden – odczuwać (głębokie uczucia)

Ich empfinde große Freude. – Odczuwam/Czuję dużą radość.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz