Jednym z zadań na egzaminie ustnym jest przedstawienie krótkiej prezentacji na podany temat.

Prezentacja tematu na B1 składa się z 5 części (b2 z 3 części – dokładniejsze opisy):

1.Przedstawienie tematu i przedstawienie struktury prezentacji

2. Przedstawienie własnych doświadczeń

3. Sytuacja w ojczyźnie + przykłady

4. Wymień plusy i minusy + Twoje zdanie

5. Zakończenie prezentacji + podziękowanie

Relacja Iwony, która zdawała egzamin B1 Goethe:

wywoływane są 2 osoby które dostają zadania:

1. Gemeinsam etwas planen

2. Präsentation (spośród dwóch wybieramy jedną).
Mamy 15 minut na przygotowanie się.
Na początku przedstawiamy się krótko komisji i zaczynamy.

3. Pytania do prezentacji

Te zwroty mogą Ci się przydać ->

(nie tłumaczę ich, osoby na poziomie B1/B2 bez problemu je zrozumieją 🙂

Einleitung

Das Thema meiner Präsentation lautet/ist …

Ich spreche heute zu dem Thema …

Ich möchte heute etwas über … erzählen.

Strukturierung und Übergänge

Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen: …

Mein Vortrag besteht aus drei Teilen: …

Mein Vortrag ist in drei Teile gegliedert: …

Zuerst möchte ich über … sprechen und dann etwas zum Thema … sagen.

Zuerst werde ich über meine persönlichen Erfahrungen sprechen.

Danach werde ich beschreiben, wie die Situation in meinem Heimatland ist.

Dann werde ich die Vor- und Nachteile nennen und schließlich meine Meinung dazu sagen.

Im dritten Teil geht es dann um … und zum Schluss möchte ich noch auf … eingehen.

Zuerst erzähle ich Ihnen etwas über …

Der erste Punkt …

Soweit der erste Teil. Nun möchte ich mich dem zweiten Teil zuwenden.

Nun spreche ich über …

Ich komme jetzt zum zweiten/nächsten Teil.

Ich möchte ein Beispiel nennen: …

Ich bin der Meinung, dass …

Schluss

Ich komme jetzt zum Schluss.

Zusammenfassend möchte ich sagen, …

Abschließend möchte ich noch erwähnen, …

Lassen Sie mich zum Schluss noch sagen/ noch einmal darauf hinweisen, dass …

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Wenn Sie noch Fragen haben, bin ich gerne für Sie da.

Ten e-book pomoże Ci w zdaniu ustnego egzaminu:

Dodaj komentarz