Nazwy miast, państw, kontynentów zazwyczaj pojawiają się z rodzajem nijakim (das). Jednak tak jak można zauważyć rzadko używa się je z rodzajnikiem. Należy mimo wszystko pamiętać, że rodzajnik w tych przykładach także istnieje (np. das heiße Kroatien, das ewige Rom, das schöne Salzburg). Nie mówi się natomiast: Ich fahre nach dem Polen.

Przyimki stosowane przy miastach, państwach i kontynentach:

WoWoherWohin
In EuropaAus EuropaNach Europa
In PolenAus PolenNach Polen
In BerlinAus BerlinNach Berlin
In DeutschlandAus DeutschlandNach Deutschland
In KrakauAus KrakauNach Krakau

Kiedy rodzajnik pojawia się przy nazwach państw?

Rodzajnik pojawia się wtedy, gdy państwo jest innego rodzaju niż „das”, lub jest w liczbie mnogiej, np.:

der Iran/Irak/Sudan/Libanon

der Haag

die Antarktis

die Schweiz/Slowakei/Ukraine/USA (l.mn.)/ Türkei Bundesrepublik Deutschland/Mongolei/Niederlande (l.mn)

Przy tych państwach należy także pamiętać, że nie użyjemy tutaj przyimka „nach”, lecz „in” + rodzajnik:

WoWoherWohin
In dem Iran (im)Aus dem IranIn den Iran
In der SchweizAus der SchweizIn die Schweiz
In den USAAus den USAIn die USA

Dodaj komentarz