Powyższe słowa mają bardzo podobne znaczenie i trudno jest określić konkretną różnicę między tymi wyrazami. Trudno jest ustalić sztywne zasady określające, kiedy jedno lub drugie słowo jest preferowane. W większości sytuacji należy kierować się kontekstem.

füllen (füllte, hat gefüllt)

napełniać

gastr. nadziewać, faszerować

med. plombować

sich füllen – napełniać się

ein Gefäß mit Wasser füllen – napełnić naczynie wodą

etwas voll füllen – napełnić coś po brzegi

Meine Augen füllten sich mit Tränen. – Moje oczy wypełniły się łzami

Der Zahnarzt hat meinen Zahn gefüllt/plombiert. – Dentysta zaplombował mi ząb.


erfüllen (erfüllte, hat erfüllt)

wypełniać, napełniać, spełniać, realizować

sich erfüllen – spełniać się, ziszczać się

Träume erfüllen – spełniać marzenia

seinen Zweck erfüllen – realizować swój cel

erfüllt – wypełniony, spełniony, zrealizowany

Düfte/Gerüche erfüllen das Zimmer. – Zapachy wypełniają/przepełniają pokój.


abfüllen (füllte ab, hat abgefüllt)

napełniać, butelkować, napełniać coś z większego pojemnika do mniejszego

eine Flüssigkeit in Flaschen abfüllen – rozlewać płyn do butelek

Die Marmelade kocht noch. Ich werde sie später in die Gläser abfüllen. – Marmolada jeszcze się gotuje. Rozleję ją później do słoików.

In dem Unternehmen werden täglich mehr als 1000 Flaschen abgefüllt. – W przedsiębiorstwie jest napełnianych codziennie więcej niż/ponad 1000 butelek.


einfüllen (füllte ein, hat eingefüllt)

napełniać, wlewać

Ich habe Zucker in die Zuckerdose eingefüllt. – Wsypałam cukier do cukiernicy.

… etwas in etwas anderes einfüllen …


auffüllen (füllte auf, hat aufgefüllt)

napełniać, uzupełniać – wieder voll machen, kiedy pojemnik jest pusty

die Vorräte auffüllen – uzupełniać zapasy

Lücken auffüllen – wypełniać luki

die Kanister mit Benzin auffüllen – napełniać kanistry benzyną

Ich muss Öl auffüllen. – Muszę uzupełnić olej.


nachfüllen (füllte nach, hat nachgefüllt)

dolewać, napełniać, wieder voll machen – pojemnik nie jest całkiem pusty

Ich fülle dir einmal das Glas nach. – Naleję Ci jeszcze jeden kieliszek.

Soll ich dir Suppe nachfüllen? – Czy mam Ci dolać zupy?

Die Mutter füllt Bonbons in die Dose nach. – Mama napełniła cukierkami pojemnik/puszkę.


anfüllen (füllte an, hat angefüllt)

napełniać, wypełniać

Das Buch ist mit Notizen angefüllt. – Książka jest wypełniona notatkami.

Der Teller ist bis an den Rand mit Suppe angefüllt. – Talerz jest wypełniony zupą po brzegi.

Sein Kopf ist mit Gedanken angefüllt. – Jego głowa jest przepełniona myślami.

Die Schatzkiste war bis an den Rand mit Goldstücken und Juwelen angefüllt. – Skrzynia skarbów była wypełniona po brzegi złotymi monetami i klejnotami.


ausfüllen (füllte aus, hat ausgefüllt)

wypełniać, napełniać, zasypywać

ein Formular ausfüllen – wypełniać formularz

ein Loch mit Steinen ausfüllen – zasypać dziurę kamieniami

ein Kreuzworträtsel ausfüllen – rozwiązywać krzyżówkę

seine freie Zeit mit etwas ausfüllen – wypełnić czymś swój wolny czas

Der Tag war mit der Arbeit ausgefüllt. – Dzień był wypełniony pracą.


befüllen (befüllte, hat befüllt)

napełniać

einen Tank mit Benzin befüllen – napełniać bak benzyną

Ich befülle eine Flasche mit Wasser. – Napełniam butelkę wodą.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz