die Aufnahme

– odbiór, przyjęcie, izba przyjęć, podjęcie, nagranie, ujęcie, zdjęcie, włączenie, wcielenie, przeprowadzenie

eine Aufnahme machen

– dokonywać nagrania/robić zdjęcie

Aufnahme in einer Schule

– przyjęcie do szkoły

vielen Dank für die freundliche Aufnahme

wielkie dzięki za miłe przyjęcie

Achtung Aufnahme!

– uwaga! Nagranie/Ujęcie!

Aufnahme eines Verfahrens

– podjęcie postępowania

die Ausnahme

– wyjątek

mit einer Ausnahme

– z jednym wyjątkiem

bei etwas die Ausnahme sein

– być w czymś wyjątkiem

alle ohne Ausnahme

wszyscy bez wyjątku

eine Ausnahme machen

– robić wyjątek

Ausnahmen bestätigen die Regel

– wyjątek potwierdza regułę

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz