Akkusativ (czyli biernik) jest jednym z najprostszych przypadków, ponieważ w odmianie zmienia się tylko jedna forma w rodzaju męskim der -> den, pozostałe rodzajniki die/das/die pozostają bez zmian. Zerknij na tabelkę:

Akkusativ odpowiada na pytania: kogo? co? (wen? was?), np.

Ich habe einen Bruder. – Mam (kogo?) brata.

Ich habe keinen Bruder. – Nie mam (kogo?) brata.

Ich habe eine Schwester. – Mam (kogo?) siostrę.

Ich habe keine Schwester. – Nie mam (kogo?) siostry.

Er hat einen Hund. – On ma (kogo? co?) psa.

Ich habe eine Katze. – Ja mam (kogo? co?) kota.

Ich besuche dich. – Odwiedzę (kogo?) Ciebie.

Ich möchte einen Kaffee trinken. – Chciałabym się napić (co?) kawy.

*nie można powiedzieć: Ich habe ein Bruder. -> przetłumaczymy to jako: mam brat.

Poniżej natomiast przedstawiam przyimki, które ZAWSZE będą łączyły się z Akkusativem (nawet jeśli pytania: kogo? co? nie będą pasowały) 😊

Durch – przez, poprzez

Ich gehe durch den Wald. – Idę przez las.

Er geht durch den Park. – On idzie przez park.

Ich atme durch die Nase. – Oddycham przez nos.

Ich schaue durch das Fenster. – Wyglądam przez okno.

durch drei teilen – dzielić przez trzy

durch Zufall – przez przypadek

durch den ganzen Tag – przez cały dzień

Für – dla, za

Das Geschenk ist für dich. – Prezent jest dla Ciebie.

Diese Blumen sind für meine Mutter. – Te kwiaty są dla mojej mamy.

Was kann ich für Sie tun? – Co mogę dla Pani/Pana zrobić?

Ich habe das für 10 Euro gekauft. – Kupiłam/em to za 10 Euro.

für zwei Tage – na dwa dni

für immer – na zawsze

Tag für Tag – dzień po dniu/dzień w dzień

Schritt für Schritt – krok za krokiem

Gegen – przeciw/ko około

Ich komme zu dir gegen 18 Uhr. – Przyjdę do Ciebie około godziny 18.

Ich habe nichts gegen dich. – Nie mam nic przeciwko Tobie.

gegen den Strom – pod prąd

Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? – Czy ma Pan/Pani coś od bólu głowy?

Unsere Mannschaft spielt gegen Borussia Dortmund. – Nasza drużyna gra przeciwko Borussia Dortmund.

Das ist gegen das Gesetz. – To jest niesgodne z prawem.

Ohne – bez

Ich gehe nicht ohne dich. – Nie idę bez Ciebie.

Das Kind geht ohne (den) Regenschirm nach draußen. – Dziecko idzie bez parasola na dwór.

Ohne Zweifel – bez wątpienia

ohne zu überlegen – bez zastanowienia

Um – wokół, dookoła, o

Ich komme um 20 Uhr. – Przyjdę o 20.

Um den Tisch (herum) stehen Stühle. – Wokół stołu stoją krzesła.

um die Ecke – za rogiem

um Gottes willen! – Na miłość Boską!

Entlang – wzdłuż

Gehen Sie die Goethestraße entlang! – Proszę iść wzdłuż ulicy Goethego!

*entlang może łączyć się także z Dativem i Genitivem

Dodaj komentarz