ziehen – ciągnąć, wyciągać, dobywać, wychowywać

(zog – hat gezogen)

Er hat die Notbremse gezogen. – On pociągnął za hamulec bezpieczeństwa.

Das Pferd zog eine Kutsche. – Koń ciągnął karetę/powóz/dorożkę.

Er hat mich am Arm gezogen. – On pociągnął mnie za ramię.

Der Zahnarzt muss leider den Zahn ziehen. – Dentysta musi niestety wyrwać ząb.

Es gibt eine Kontrolle./Es wird kontrolliert. Ich muss (noch) eine Fahrkarte ziehen. – Jest kontrola. Muszę (jeszcze) wyciągnąć mój bilet.

Es zieht mich nach Hause. – Ciągnie mnie do domu.

Es zieht. – Jest przeciąg.

anziehen – ubierać, wkładać, nakładać, zakładać, przyciągać

(zog sich an – hat sich angezogen)

sich anziehen – ubierać się

Ich muss mich anziehen. – Muszę się ubrać.

Was soll ich morgen anziehen? – W co powinnam/mam się jutro ubrać?

Warum hast du dich noch nicht angezogen? Es ist schon spät! – Dlaczego jeszcze się nie ubrałeś/aś? Jest już późno!

Ich ziehe die Jacke an. – Nałożę kurtkę.

Er ist immer gut angezogen. – On jest zawsze dobrze ubrany.

Er muss noch die Schuhe anziehen. – On musi jeszcze nałożyć buty.

Der Hausmeister muss noch eine Schraube anziehen. – Dozorca musi jeszcze przykręcić/dokręcić śrubę.

Gegensätze ziehen sich an. – Przeciwieństwa się przyciągają.

sich umziehen – przebierać się

(zog sich um – hat sich umgezogen)

Ich ziehe mich um. – Przebieram się.

Ich muss mich umziehen. – Muszę się przebrać.

Die Mutter muss noch das Kind umziehen. – Mama musi przebrać dziecko.

Bevor ich nach draußen gehe, muss ich mich umziehen. – Zanim wyjdę na dwór, muszę się przebrać.

umziehen – przeprowadzać się

(zog um – ist umgezogen)

Ich ziehe um. – Przeprowadzam się.

Die Familie ist in eine größere Wohnung umgezogen. – Rodzina przeprowadziła się do większego mieszkania.

Tom ist von Berlin nach München umgezogen. – Tom przeprowadził się z Berlina do Monachium.

sich ausziehen – rozbierać się

(zog sich aus – hat sich ausgezogen)

Ich ziehe mich aus. – Rozbieram się.

Er zieht die Schuhe aus. – On zdejmuje buty.

Hast du den Mantel ausgezogen? – Zdjęłaś płaszcz?

ausziehen – wyprowadzać się

(zog aus – ist ausgezogen)

Ich ziehe im Mai aus. – Wyprowadzam się w maju.

Wann ziehst du aus? – Kiedy się wyprowadzasz?

Meine Freundin ist ausgezogen. – Moja przyjaciółka/dziewczyna się wyprowadziła.

* Ich ziehe Unkraut aus. – Plewię chwasty.

* Wir ziehen den Tisch aus. – Rozkładamy stół.

einziehen – wciągać, konfiskować

(zog ein – hat eingezogen)

Der Drucker hat das Papier eingezogen. – Drukarka wciągnęła papier.

Die Schulden wurden eingezogen. – Długi zostały ściągnięte.

Es wurde ihm der Führerschein eingezogen. – Zostało mu skonfiskowane prawo jazdy.

Ich rauche nicht, trotzdem muss ich den Rauch einziehen/einatmen. – Nie palę, mimo to muszę wciągać/wdychać dym.

(Die) Gebühren wurden eingezogen. – Opłaty zostały ściągniete.

einziehen – wprowadzać się

(zog ein – ist eingezogen)

Wann seid ihr in euer neues Haus eingezogen? – Kiedy wprowadziliście się do waszego nowego domu?

Ich kann es kaum erwarten, wann ich endlich hier einziehen kann. – Nie mogę się doczekać, kiedy w końcu będę mogła/mógł się tutaj wprowadzić.

Meine (neuen) Nachbarn sind gestern eingezogen. – Moi (nowi) sąsiedzi wprowadzili się wczoraj.

erziehen – wychowywać

(erzog – hat erzogen)

Das Kind ist gut erzogen. – Dziecko jest dobrze wychowane.

Er wurde zu einem anständigen Menschen erzogen. – On został wychowany na porządnego człowieka.

Die Mutter hat mich gut erzogen. – Mama dobrze mnie wychowała.

Sie wurde streng erzogen. – Ona została surowo wychowana.

abziehen – ściągać, obciągać, odejmować, potrącać

(zog ab – hat abgezogen)

Sie hat den Ring vom Finger abgezogen. – Ona zdjęła/ściągnęła pierścionek z palca.

Die Rechnung kann man von der Steuer abziehen. – Rachunek można sobie odliczyć od podatków.

Sie zog 5% vom Preis ab. – Ona odliczyła 5% od ceny.

Ich möchte das Bett abziehen. – Chciałabym zdjąć pościel.

hochziehen – podnosić, unosić

(zog hoch – hat hochgezogen)

Sie hat die Augenbraunen hochgezogen. – Ona uniosła brwi.

Kannst du die Rollladen/die Rollläden hochziehen? – Czy możesz podciągnąć rolety?

runterziehen – opuszczać, przygnębiać

(zog runter – hat runtergezogen)

Kannst du die Rollladen/Rollläden runterziehen/runterlassen? – Czy możesz opuścić rolety?

Er ist runtergezogen. – On jest przygnębiony.

aufziehen – wyciągać do góry, podnosić, naciągać, napinać, wychowywać, hodować

(zog auf – hat aufgezogen)

Im Theater wurde der Vorhang aufgezogen. – W teatrze została podniesiona kurtyna.

Der Uhrmacher zieht die Uhr auf. – Zegarmistrz nakręca zegarek.

Ich muss die Schublade aufziehen. – Muszę wysunąć szufladę.

 jemanden aufziehen = jemanden ärgern

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz