Zdania z “je … desto/umso” to zdania okolicznikowe sposobu.

Szyk zdania:

Je + przymiotnik/przysłówek w stopniu wyższym + podmiot + reszta zdania + orzeczenie + umso/desto + przymiotnik/przysłówek w stopniu wyższym + orzeczenie + podmiot + reszta zdania.

Czyli krótko mówiąc:

je + szyk końcowy

desto/umso + szyk przestawny

Zobaczmy to zagadnienie na przykładach:

Je früher du aufstehst, desto länger ist dein Tag.

– Im wcześniej wstajesz, tym dłuższy jest Twój dzień.

Je länger ich im Ausland wohne, desto mehr vermisse ich meine Familie.

– Im dłużej mieszkam za granicą, tym bardziej tęsknię za moją rodziną.

Je mehr, desto besser.

– Im więcej, tym lepiej.

Je schneller, desto besser.

– Im szybciej, tym lepiej.

Umso besser!

– Tym lepiej!

Dodaj komentarz