aufstehen – wstawać

Um wie viel Uhr stehst du auf?

– O której godzinie wstajesz?

bestehen – zdawać (egzamin), składać się

Er muss die Prüfung bestehen.

– On musi zdać egzamin.

verstehen – rozumieć

Ich verstehe dich nicht.

– Nie rozumiem Cię.

entstehen – powstawać

Das Haus ist in acht Monaten entstanden.

– Ten dom powstał/został zbudowamy w 8 miesięcy.

zustehen – przysługiwać, należeć się, mieć prawo

Dem Gesetz nach steht der Frau das Recht zu,

– Zgodnie z prawem, kobiety mają prawo …

durchstehen – przetrzymywać, wytrzymywać

Du musst das durchstehen.

– Musisz to przetrwać/wytrzymać.

gestehen – przyznawać się

Wessen Schuld es ist, [der] soll es gestehen.

– Ten, czyja wina [lub kto zawinił], powinien się do tego przyznać.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz