OBWOHL (rzadziej: obgleich/obschon)

– chociaż/mimo to

Wyraża treści, które są ze sobą sprzeczne. Spójnik obwohl może stać zarówno na początku, jak i w środku zdania. Spójnik obwohl wprowadza szyk końcowy.

Ich lese das Buch, obwohl ich müde bin.

(Czytam książkę, chociaż jestem zmęczona/y.)

Obwohl ich müde bin, lese ich das Buch.

(Chociaż jestem zmęczona/y, czytam książkę.)

TROTZDEM

– mimo to

Spójnik trotzdem stoi zawsze w środku zdania i wprowadza szyk przestawny.

Ich bin müde, trotzdem lese ich das Buch.

(Jestem zmęczona/y, mimo to czytam książkę.)

A teraz zobacz, jak wygląda układ zdania z użyciem powyższych spójników:

Ich habe eine Diät, trotzdem esse ich Süßigkeiten.

(Mam dietę, mimo to jem słodycze.)

Obwohl ich Diät habe, esse ich Süßigkeiten.

(Chociaż mam dietę, jem słodycze.)

Temat zaczerpnięty z e-booka “Szyki i budowa zdań”

Dodaj komentarz