etwa – mniej więcej, około, może, czyżby, czy też

etwa so groß – mniej więcej taki duży

Bist du etwa krank? – Czy jesteś może chory?

Sie ist etwa dreißig. – Ona ma około trzydziestki.

etwas – coś, trochę, nieco, cokolwiek

So etwas! – Coś podobnego!

Verstehst du etwas davon? – Czy rozumiesz coś z tego?

etwas Geld – trochę pieniędzy

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz