schwer – ciężki, trudny, poważny, mozolny

Wie schwer ist das? – Ile to waży?

fünf Kilo schwer sein – ważyć pięć kilo

Er ha tein schweres Leben. – On ma ciężkie życie.

schwierig – trudny

eine schwierige Aufgabe – trudne zadania

ein schwieriger Fall – trudny przypadek

Das ist nicht schwierig. – To nie jest trudne.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz