Obydwa słówka przetłumaczymy jako: gotowy.

Przymiotnik „fertig” odnosi się do przeszłości i jest używany do opisania procesu, który się zakończył:

Das Essen ist fertig. – Jedzenie jest gotowe.

auf die Plätze, fertig, los! – Na miejsca, gotowi, start!

Bist du fertig? – Skończyłeś?

Bereit” używamy, gdy chcemy powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na przyszłe działania, że jesteśmy gotowi coś zrobić:

Ich bin bereit, dir zu helfen. – Jestem gotowa Ci pomóc.

Wir sind bereit zur Abfahrt. – Jesteśmy gotowi do odjazdu.

Es ist alles für deinen Besuch bereit. – Wszystko jest gotowe na Twój przyjazd.

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz