soweit – to spójnik, który oznacza „o ile” i wprowadza zdanie podrzędne:

Sie ist gesund, soweit mir bekannt ist. – Ona jest zdrowa, o ile mi wiadomo. 

Soweit ich weiß, wohnt er jetzt in Krakau. – O ile wiem, on mieszka teraz w Berlinie. 

so weit pojawia się w takich zwrotach jak:

– Es ist so weit. – Czas najwyższy.

– Es ist noch nicht so weit. – Jeszcze nie czas. 

– Ich bin noch nicht so weit. – Nie jestem jeszcze gotowy./Nie skończyłem jeszcze. 

– So weit, so gut. – Na razie wszystko w porządku. 

Zajrzyj do sklepu i wybierz e-booka dla siebie!

Dodaj komentarz